Buluşmada, bitki ıslahının Türkiye'nin tarımsal verimliliği ve sürdürülebilirliği üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Katılımcılar, Türkiye'nin bitki ıslahı alanında dünya genelinde daha etkin ve yenilikçi bir rol üstlenebilmesi için gerekli stratejiler ve işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundular. Bitki ıslahının genetik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi açısından önemine dikkat çekilerek, bu alanda yapılacak Ar-Ge yatırımlarının artırılması gerektiği, iklim değişikliklerine karşı dirençli bitki türlerinin geliştirilmesinin önemi belirtildi. Türkiye'nin bitki ıslahı çalışmalarında uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi için bilimsel araştırmaların desteklenmesi, tohum kalitesinin iyileştirilmesi ve çiftçilere yönelik eğitim programlarının genişletilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Buluşmaya Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selami Yazar, Prof. Dr. Ali Gülümser, Dr. Süleyman Karahan, Dr. Mesut Keser, Dr. Kenan Yalvaç, Dr. Lütfü Tahtacıoğlu, İsmail Sayım, Gökhan Kılıç, Kürşat Çiftçi ve Serdar Doğan katıldı.

Kaynak : PHA